CMORE_SÄLLSKAPSRESAN_web.jpg
 

Filmtegration gör det enklare och
roligare för nyanlända svenskar att
lära sig språket och kulturen.

 

 

 
 

Vad är Filmtegration?

Hösten 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige, men det är först nu som många av dem påbörjar SFI. För att göra det enklare och roligare att lära sig språket och kulturen har C More skapat projektet Filmtegration som gör det möjligt för SFI att gratis använda svensk film i undervisningen, till exempel "Sällskapsresan" och "Så som i himmelen". Till filmerna finns även nyskapade utbildningsmaterial som C More tagit fram tillsammans med SFI-pedagoger.

 
filmtegration_web_6.jpg
 

Från underhållning till utbildning

Kan film hjälpa människor att lära sig svenska? Tänk bara på hur bra svenskar är på engelska och hur mycket engelskspråkig film vi tittar på. Film kan hjälpa eleverna att uppleva mer autentiskt språkbruk, med slang och uttryck som sällan finns i grammatikövningar men som finns i samhället. Film kan också hjälpa lärare och elever att närma sig samtal i klassrummet som annars är svåra att komma åt, till exempel om jämställdhet eller svenskars förhållande till allt från tvättstugan, alkohol eller vädret.

C More har störst utbud av svenska filmer och serier och letar alltid efter nya sätt att göra det relevant för fler. Vi är inte experter på integration eller pedagogik, men vi kan arbeta tillsammans med pedagoger för att ge svensk film en viktigare roll i att hjälpa nyanlända att förstå och bli en del av det svenska samhället.


Utvalda filmer

FILMTEGRATION_NY.001.jpeg

Tjänsten kommer till en början innehålla sex svenska filmklassiker från C Mores tjänst som är utvalda av ett advisory board:  Sällskapsresan, Så som i himmelenGrabben i graven bredvid, Måste gitt, Beck — Steinar och Jätten.

Så, vad säger de här filmerna om Sverige?

Ambitionen med projektet är inte att svara på den frågan, utan att göra det lättare för lärare och elever att prata om den. Därför har en strävan i urvalet av filmer varit att få med en bredd av olika ämnen och perspektiv på Sverige – från komedi till blodigt allvar, från hur vi semestrar till hur vi bearbetar sorg.


 

Utbildningsmaterial och lärarstöd

filmtegration_web_14.jpg

 För varje film finns ett nyskapat utbildningsmaterial som bland annat innehåller övningar och diskussionsfrågor till utvalda klipp från filmerna. Det finns också stöd och uppslag till lärare för planering av lektioner och uppgifter. Materialet är utvecklat i samarbete med pedagoger från Eductus, en av landets ledande SFI-aktörer. Filmerna och utbildningsmaterialet har även kvalitetsgranskats av medlemmar i projektets advisory board och beta-testats av elever och lärare inom SFI i Nacka och Avesta.


 

Är du lärare på SFI men har inte fått tillgång till Filmtegration än?


Inga problem, klicka här så hjälper vi dig med det. Tjänsten är självklart gratis.

 

TACK TILL
 

 
EDUCTUS_SF (kopia).png